Eeuwfeestapotheek

De patiënt komt op de eerste plaats

Het motto van de Eeuwfeestapotheek is ‘onze patiënten met raad en daad bijstaan’. Het gaat ons niet louter om geneesmiddelen aanleveren, we trachten eerder om via advies en hulpverlening een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Onze patiënten moeten met een goed gevoel naar huis kunnen gaan. Wij gaan graag in dialoog, stellen gerichte vragen en bieden u professioneel advies op maat. We analyseren uw probleem en proberen u zo gericht mogelijk te helpen. Hetzij via medicatie, via een doorverwijzing of via een beter (soms zelfs verminderd) gebruik van uw eigen medicatie.

Onze focus ligt op diversificatie. We ondersteunen een brede waaier aan producten en diensten, waarbij de geneesmiddelenvoorraad continu wordt aangepast aan de noden van onze patiënten. Gezien die wijzigende behoeften evolueren wij meer en meer naar het opmaken en gebruiken van medicatieschema’s, eventueel in combinatie met individuele medicatieverdeling. Alle medicatie wordt voorzien van een vermelding van indicatie (waarvoor het dient), posologie (hoeveelheden) en duur.

Wij gaan steeds voor de persoonlijke en geëngageerde aanpak, rekening houdend met eenieders geloofsovertuiging en achtergrond.

Graag tot snel!
À bientôt!
See you soon!

Philip Otten (apotheker-titularis)
Yelle Corrynen (apotheker)
Malki Reichman (farmaceutisch-technisch assistente)